HeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeader

TOEPASSINGEN voor MEDISCHE_ en GEZONDHEIDSINSTELLINGEN

Uw (medische) instelling/ ziekenhuis/ (artsen) praktijk...organiseert revalidatie programma's voor patiënten; Dit kan gaan over orthopedische, fysiologische, cardiologische,...tot psycho somatische problematiek. Conditietraining (cardiovasculaire uithouding) wordt beschouwd als een zeer belangrijke (de belangrijkste?) pijler in het revalidatiegebeuren.

Na een veelal vruchtbare intra muros trainingsperiode van 3 maanden stelt zich de vraag "hoe nu verder doen"; Via "De FitTest" worden formules uitgewerkt die de patiënt met een werkbaar trainingsprogramma "naar huis" stuurt; Arts of therapeut houdt de volledige controle over de aangeboden oefentherapie, die integraal FITT-aanpasbaar is! Op deze manier kunt u departementsgewijs het revalidatie proces, ook later, sturen, begeleiden en opvolgen; Zo blijft u in contact met de (ex) patiënt, en kunt u uw trainingsaanbevelingen waar nodig bijsturen, de therapietrouw verhogen en bovendien alles cijfersmatig opvolgen en/of verwerken in studies.

Het bovenstaande kan mogelijk in een later stadium ook in een e-versie worden omgezet, zodat zorgverstrekker (instelling) en (ex)patiënt dit gedigitaliseerd kunnen opvolgen! Hierbij wordt gebruik gemaakt van tal van IT-toepassingen, bewegingsapps en mobility trackers.