HeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeader

Doorverwijzingen en tarieven;

De FitTest gebeurt bij voorkeur steeds op doorverwijzing en/of met medeweten van uw arts. Dit geeft de beste garantie op een zo veilig mogelijke opvolging

De FitTest op eigen initiatief:

  • test, programma, voor- en nabespreking te Keerbergen (totaal ca. 60')

  • prijs: 75 euro°

De FitTest door een (sport)arts:

  • u laat een sportmedische test afnemen bij een arts of sportarts, een erkende instelling of cardioloog... en bezorgt mij de gegevens.

  • opstellen test- en conditierapport, 3 maanden trainingsprogramma met bespreking te Keerbergen (totaal ca. 45')

  • prijs: 50 euro°

De SelfTest

  • u ontvangt per mail instructies voor het zelf afleggen van een conditietest, (hard)lopen of wandelen, en bezorgt mij de gegevens.

  • het test- en conditierapport, alsook een 3-maanden trainingsprogramma wordt u opgestuurd;

  • u gaat zelfstandig aan de slag; mogelijkheid tot mailsupport°°

  • prijs: (vanaf) 65 euro°

(°voor zover van toepassing zijn alle prijzen exclusief BTW 21%) (°°mailsupport is in dit format beperkt tot 1 (250 digit) relevante vraag; het betreft nooit een medisch consult)