HeaderHeaderHeaderHeaderHeaderHeader

FitTest medisch; ingevolge nog bestaande CORONA maatregelen of ongerustheid kan de FitTest (locatie of praktijk) vervangen door de SelfTest (zie verdere info op deze site).

  • Misschien kampt u met een medisch probleem of dient u ter revalidatie een aangepast oefenprogramma te volgen.
  • U krijgt van uw arts of zorgverstrekker, kinesitherapeut, diëtist(e),... het advies uw conditie te verbeteren wegens een aanslepend letsel, gewichtscontrole, preventief...
  • Dankzij jarenlange ervaring in de revalidatie (kinesitherapie) enerzijds en door het werken met zorgprogramma’s anderzijds kan met beperkingen allerhande steeds rekening worden gehouden; zo blijft het oefenprogramma enerzijds een uitdaging, maar doorgaans ook een haalbare kaart.
  • Mogelijke indicaties zijn hier rug- en nekschool, kanactief, cvs, fibromyalgie; het is aangetoond dat het verbeteren van de algemene fysieke conditie, waaronder de uithouding, een gunstig effect heeft op het ziektebeeld.
  • Ook hier gebeurt de test in de praktijkruimte (Keerbergen)
  • Ook volgend op een sportmedische keuring bij een sportarts kunt u een FitTest afleggen
  • Wanneer u een inspanningstest/ ergospirometrie aflegde bij een sportarts, cardioloog of erkende instelling kunt u die resulaten ook laten omzetten naar een persoonlijk trainingsprogramma.

bekijk de tarieven